Trükimeedia

AS Postimees Grupi kontserni kuulub Eesti suurim päevaleht Postimees. Äripäeviti on ajalehe Postimehe tiraaž ca.37 000. Laupäeviti on klientidel aga võimalus jõuda  ca. 40 800 tiraažini. Laupäeviti ilmuv Postimees Nädal toob lugejateni lisaks uudistele ka pikemaid olemus- ja arvamuslugusid, nädalasündmuste ja tegijate kokkuvõtteid, huvitavaid persoonilugusid, moe- ja iluuudiseid ja veel palju muud sisukat lugemist. Lisaks Postimees Nädalale ilmub laupäeviti ka Arvamuse ja kultuuri leht. Meie trükikanalite kaudu on kliendil võimalik kõnetada 279 300 lugejat üle Eesti.

AS Postimees Grupi maakonna ajalehed katavad kuue ajalehega kaheksa maakonda Eestis, saades piirkondades parima katvuse ja olles kohaliku inimese esimene lugemiseelistus (Faktum ja Ariko 2018, II poolaasta lugejauuring).

Päevalehtedega võrdväärselt oluline on nädalaleht “Maa Elu” – Eestimaa suurima katvusega maamajanduslik väljaanne, mis ilmub Postimehe ja eeltoodud maakonnaajalehtede koosseisus. Maa Elu räägib maamajandusest ja inimestest, kes sellega tegelevad: põlluharimisest, loomapidamisest, tootmisest, metsandusest jms. Maa Elus saavad ennast reklaamida maamajandusega seotud ettevõtted. Konkurentsitu levi ja maamajanduse kontekstis saavad need reklaamid parima tähelepanu.
Postimees Grupi põhitoodete hulka kuulub ka vanemale elanikkonnale suunatud lisaväljaanne 60+. Tegemist on väljaandega, mis jõuab 64 400 lugejani ja levib Postimees Grupi maakonnalehtede vahel.

Kolmes maakonnas on võimalik reklaamiks kasutada kuulutuste väljaannet: 1Leht (Viljandimaal), Pärnu Börs (Pärnumaal) ja Tartu Börs (Tartumaal).

Piirkonna erinevate sihtgruppide kõnetamiseks ja kaasamiseks on loodud eriprojektid, kus reklaamid eksponeeritakse valitud sihtgrupile.

Trükimeediahinnakirjad

Võtke meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse.

Tellimistingimused

 1. Reklaamipinna tellimiseks esitab klient kirjaliku garantiikirja, millel on märgitud reklaami suurus (laius × kõrgus), värvilisus, reklaami asukoht, väljaanne, kus reklaam ilmub, ja reklaami ilmumise kuupäevad. Juhul, kui klient ei täpsusta reklaami asukohta, käsitletakse seda kui vaba paigutusega reklaami. Garantiikirjal peavad olema märgitud kliendi postiaadress, äriregistri number, kontaktisiku nimi ja telefon. Juhul, kui reklaami kujundus muutub, peab garantiikirjal olema vastav viide.
 2. Kui tellija soovitud aegadel ja suuruses ei ole võimalik reklaami avaldada, saab tellija hiljemalt 1 tööpäeva jooksul alates garantiikirja kättesaamisest AS Postimees Grupi reklaamiosakonnalt pakkumise muude võimalike avaldamisaegade ja/või suuruste kohta.
 3. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle eelnevad maksekohustused on täidetud.
 4. AS Postimees Grupi väljaannetes ei avaldata reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, milles nõutakse raha ettesaatmist, milles esitatakse nimelisi võlanõudeid, mis kahjustavad meie väljaannete mainet või mis võivad tekitada AS Postimees Grupile kahju, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Tasutud sisuartiklid Postimehe väljaannetes ja Postimehe vahel ilmuvates trükistes ei tohi olla konkurente halvustavad, eksitavad ega vastuolus heade tavadega, ajakirjanduse eetikaga ja EV õigusaktidega. Postimehe väljaannetel on õigus loobuda kokkulepetest, mis ei ole kooskõlas eelpool väljatoodud tingimuste ja põhimõtetega. Tasutud sisuartiklid ja trükised peavad olema tähistatud nii, et lugeja saab selgelt aru, et tegemist on tasulise sisuga.
 7. Sisuartiklite ja trükiste näidisfailid peavad olema esitatud tutvumiseks väljaandele 10 tööpäeva enne ilmumist aadressil reklaam@postimees.ee.
 8. AS Postimees Grupil on õigus keelduda reklaami avaldamast ka muudel põhjustel, kui AS Postimees Grupp peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest.
 9. Reklaami ilmumiseks vajalikud materjalid tuleb esitada AS Postimees Grupi reklaamiosakonnale: põhilehtede puhul hiljemalt kl 10 1 tööpäev enne avaldamist, erilehtede puhul on tähtajad erinevad ja sõltuvad erilehe ilmumise päevast ning erilehe formaadist ja mahust.
 10. Pretensioone reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 5 päeva jooksul alates reklaami ilmumisest. Pretensioonid arvete kohta tuleb esitada kirjalikult 5 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.
 11. Reklaami eest saab tasuda sularahas, kaardimaksena või arvega. Eraisikutel ja FIEdel tasumine ainult sularahas või kaardimaksena. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Arve õigeaegselt tasumata jätmise korral on AS Postimees Grupil õigus nõuda viivist 0,1% summast päevas. Reklaamipinna ja kuulutuste eest tasudes tuleb lähtuda ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.
 12. Reklaamipinna tellimusi saab tühistada ainult kirjalikult 10 tööpäeva enne avaldamist.

Tehnilised tingimused

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 519 15412
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri