MyHits

MyHits on eestimaine muusikakanal, mille eetrist kostab hetkel kõige populaarsematest muusikastiilidest ja lugudest kokku miksitud playlist. MyHits näitab 55–60 minutit muusikat tunnis.

Alla 40 aastane
Kaheksa vaatajat kümnest on alla 40 aastased
Linnaelanik
Seitse vaatajat kümnest elab linnas
Tööturul aktiivne
Üle poole vaatajatest töötab
Heal järjel
Pooltel vaatajatest on sissetulek pereliikme kohta üle 400 €

MyHits vaatajate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Vaatajate vanuseline jaotus (‘000)

*sissetulek leibkonnaliikme kohta

Küsi reklaamivõimaluste kohta

Tellimistingimused

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri