Tellimise- ja tühistamistingimused

  1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
  2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest AS Postimees Grupile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
  3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija AS Postimees Grupile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirja järgsest hinnast.
  4. Reklaamkampaania klikkide arv ei ole aluseks reklaami tühistamisele, AS Postimees Grupp ei garanteeri reklaamile ühtegi klikki. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama AS Postimees Grupile.
  5. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad AS Postimees Grupi veebilehtede kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav ja bänner ei tohiks imiteerida dialoogiaknaid, veateateid ning interaktiivsust simuleerivaid elemente – sh rippmenüüsid, otsingulahtreid jms juhul, kui bännerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole. Reklaamis ei tohi kaadrite vaheldumine, võbelemine/värisemine või vilkumine toimuda kiiremini kui üks kord sekundis. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad AS Postimees Grupi ärihuve. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
  6. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
  7. Tellija tagab, et tellija poolt või tema kontrolli all oleva isiku poolt, Postimehe veebilehtedel paigaldatavate jälgimistehnoloogiate (küpsised, beacons, pixles jms) kasutamiseks ja edasiseks töötlemiseks on seaduslik alus ning säilimise tähtajad ei ületaks eesmärgiks vajalikku tähtaega, mis ei või ühelgi juhul olla rohkem kui kaks (2) aastat.
  8. Kui reklaamikampaania on pikem kui üks päev, ei kompenseerita päevaseid kuni 25% kõikumisi garanteeritud kontaktide hulgas, juhul kui tellitud kampaania kogumaht on täidetud.
  9. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
  10. Tellimust esitades kinnitan, et olen AS Postimees Grupi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 519 15412
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri