Maa Elu

Maa Elu ilmunud Eesti suurima trükiarvuga nädalalehena kolm aastat. Maa Elu levib üle Eestimaa – Postimehe, Pärnu Postimehe, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimehe vahel.  Esimesest numbrist alates oleme nihutanud Postimehe ja maakonnalehtede teemaderingi linnast tuntavalt maa poole. Ettevõtluslugudega maakondadest oleme hävitanud müüdi, et edukas saab olla ainult linnas. Praktilisi nõuandeid oleme jaganud vähemalt ühe raamatu jagu:

 • Milline on Eesti parim õun ja kuidas edukamalt oma aias toimetada?
 • Milline on metsamehe argipäev ja põllumehe saak?
 • Kuivõrd määravad on maamajandustoetused? 
 • Milline on viljaaasta, kuidas lähe piimatööstuses ja mis seisus on lihatootmine?

Üritame väikesed maaelu killud tervikpildiks kokku panna. Räägime ka väikestest maakohas aktiivsetest tootjates, eluedendajatest ja linnast väljaspool asuvatest ettevõtetest. Puudutame maainimese igapäeva elus olulisi teemasi alustades küttelahendustest kuni veevärgini.
Elu linnast väljas käib väga hoogsalt ja Maa Elu hoiab üle Eestimaa kõiki maaelu armastajaid infoväljas ja avab olulisi valdkonna teemasi ning näpunäiteid. Järjestame maamajandust tegijaid tootlikuse, käibe ja muude oluliste näitajate järgi, et alalüüsida, mis meie maamajanduses toimub.
Maa Elu on mitmete maamajandus ürituste partner ja laiahaardeliset vaatleb Eestis olulisi maamajanduslikke algatusi.
Maa Elu on reklaamikliendile, kelle tooted/teenused sobivad maamajanduse konteksti. Maa Elu konkurentsitu maakondlik levi, toetav sisu ja reklaamid jõuavad seeläbi lugejani ühtse tervikuna ja reklaam mõjub olulise infona.
Maa Elu peatoimetaja on Teele Üpros.

Meediakaart

Andmed pärinevad Faktum ja Ariko lugejauuringust I poolaasta 2019.

Reklaamide hinnakiri

Ilmub: N
Formaat: A3, täisvärviline
Maht: 12–20 lk
Trükiarv: 71 500

Hindadele lisandub käibemaks

Kaaned – Laius x kõrgus, mm

Esikaas
289×270
9500€
Tagakaas
289×400
7500€
Esikaas
1/4 lk
289×93
3300€

Muu tekstilehekülg – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×400
5600 €
A4
191×239
4056€
1/2 lk
289×191
142×386
3500€
1/3 lk
289×142
93×386
3100€
1/4 lk
289×93
93×386
2000€
1/6 lk
93×191
191×93
1400€
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
1000€

Saada teade

Tellimistingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest ASle Postimees Grupp taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on ASl Postimees Grupp õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma 2 tööpäeva enne ilmumist ning erilahenduste / eriprojektide puhul tähtajad lepitakse kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama ASle Postimees Grupp.
 6. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad ASi Postimees Grupp väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 7. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad ASi Postimees Grupp ärihuve.
 8. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.

Tehnilised tingimused

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): CorelDraw kuni versioonini X3 (*.cdr) Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri