Kuulutustelehed

Tartumaaa kuulutuste väljaanne, mis ilmub igal kolmapäeval Tartu Postimehe koosseisus. Väljaanne koondab kinnisvara, ehitus ja autoteemalised reklaamid.

Ilmub: iga nädal K

Formaat: A3 ajalehepaber, täisvärviline

Maht: 4-12lk

Trükiarv: 15 000

Levi: koos Tartu Postimehega

Viljandi kuulutuste väljaanne, mis levib tasuta kõigidesse Viljandi linna postkastidesse kaks korda kalendrikuus. 1Leht annab võimaluse kõnetada just Viljandi linna elanikku.

Ilmub: E (kalendrikuu I ja III esmaspäev)

Formaat: A3 ajalehepaber, täisvärviline

Maht: 8-12 lk

Trükiarv: 10 500 eksmeplar

Levi: Viljandi linna postkastid

Pärnumaa kuulutuste väljaanne, mis ilmub igal kolmapäeval Pärnu Postimehe koosseisus. Väljaanne koondab kinnisvara, ehitus ja autoteemalised reklaamid, ning annab viimased 20 aastat ülevaate nendes sektorites toimuvast. 

Ilmub: iga nädal K

Formaat: A3 ajalehepaber, täisvärviline

Maht: 4-8lk

Trükiarv: 11 300

Levi: koos Pärnu Postimehega

Veebipõhise iseteeninduskeskkonna kuulutus.ajaleht.ee kaudu saab avaldada reakuulutusi, surmateateid, kaastunde- ja tänuavaldusi ning õnnitlusi.

Tartu Börs hinnakiri

Hindadele lisandub käibemaks

ESIKAAS – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×341
1212 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
389 €
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
242 €
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
44×288
176 €
1/12 lk
93×93
191×145
44×191
103 €
1/48 lk
44×45
29 €

Vaba paigutus– Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
891 €
1/48 lk
44×45
21,6 €
1/2 lk
289×191
142×386
518,4 €
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
388,8 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
286,2 €
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
178,2 €
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
129,6 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
75,6 €
1/24 lk
93×45
44×93
40,5 €

Kinnisvara– Laius x kõrgus, mm

6 veergu 289 x 386255 €
5 veergu 240 x 386215 €
4 veergu 191 x 386175 €
3 veergu 142 x 386135 €
2 veergu 93 x 38695 €
1 veerg 44 x 38655 €

1leht hinnakiri

Hindadele lisandub käibemaks

Esikaas– Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×285
716 €
1/2 lk
289×191
537 €
1/3 lk
289×142
403 €
1/4 lk
289×93
268 €
1/6 lk
93×191
179 €
1/12 lk
93×93
89 €

Vaba paigutus– Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
614 €
A4
191×239
307 €
1/2 lk
289×191
142×386
307 €
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
230 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
153 €
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
102 €
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
77 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
51 €
1/24 lk
93×45
44×93
26 €
1/48 lk
44×45
13 €

Pärnu Börs hinnakiri

Hindadele lisandub käibemaks

Esikaas– Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
1 000 €
A4
191×239
542 €
1/2 lk
289×191
142×386
465 €
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
349 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
232 €
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
155 €
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
116 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
77 €
1/24 lk
93×45
44×93
39 €
1/48 lk
44×45
19 €
1/24 lk
93×61
39 €
1/3 lk
93×400
349 €

Vaba paigutus – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
721 €
A4
191×239
374 €
1/2 lk
289×191
142×386
321 €
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
240 €
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
160€
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
107 €
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
80 €
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
53 €
1/24 lk
93×45
44×93
27 €
1/48 lk
44×45
13 €

Kinnisvara – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
175 €
5/6 lk
240×386
155 €
2/3 lk
191×386
124 €
1/2 lk
289×191
142×386
94 €
1/3 lk
93×386
69 €
1/6 lk
93×191
44×386
44 €

Nendel reklaamipindadel saavad kinnisvarafirmad avaldada reakuulutusi, raamiga reakuulutusi, fotosid, logosid, avaldada kinnisvarabüroo/firma imagoreklaame (sellel reklaamipinnal ei tohi avaldada kolmandate osapoolte reklaame/logosid). Ühiskampaaniad kuuluvad hinnastamisele Pärnu Börsi tavareklaami hinnakirja järgi.

Saada teade

Tellimistingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest ASle Postimees Grupp taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on ASl Postimees Grupp õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma 2 tööpäeva enne ilmumist ning erilahenduste / eriprojektide puhul tähtajad lepitakse kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama ASle Postimees Grupp.
 6. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad ASi Postimees Grupp väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 7. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad ASi Postimees Grupp ärihuve.
 8. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.

Kuulutused

 1. Enne kella 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes
 2. Pärast kella 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises ajalehes

Tehnilised tingimused

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): CorelDraw kuni versioonini X3 (*.cdr) Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri