Kanal 12

Kanal 12 programm pakub mitmekülgset kaasaelamist meesvaatajatele, aga mitte ainult. Kanal on kasvamas Eesti juhtivaks spordiülekannete edastajaks. Olulisel kohal on saatekavas ka välismaised kvaliteetsarjad ja filmid, dokumentaalsed ajalookäsitlused ja tõsielusarjad. Väga menukateks on kujunenud Itaalias valminud maffiasarjad “Gomorra” ja “Romanzo Criminale” ning krimisari “Hannibal”. Dokumentalistika sõpru rõõmustavad ka rahvusvaheliselt mainekad sarjad nagu “Vice”, “Ross Kemp” ja “Mis tegelikult juhtus” (“The Real story of …”). Aastast 2018 on Kanal 12 ka ametlik rallikanal, mille vahendusel saab kätt pulsil hoida WRC ülekannetel ning hoida pöialt Ott Tänaku ja Martin Järveoja tandemile. Õhtuses vööndis pakume vaatamiseks menukaid situatsioonikomöödiaid. Näha saab nii legendaarseid testosteroonist pakatavaid sarju nagu “Tuvikesed” ja “Kaks ja pool meest” kui ka arvukate auhindadega pärjatud värskeid komöödiaid nagu “Archer” ning “Pargid ja puhkealad”. Kindel koht on ka päevasel retrosarjade vööndil, kus saab näha reklaami mittevajavaid sarju nagu “A-rühm”, “Knight Rider” ja “Komissar Rex”.

Meediakaart

25–64-aastane
Kuus vaatajat kümnest on selles vanusevahemikus
Linnaelanik
Üle poole vaatajatest elab linnas
Tööturul aktiivne
Üle poole vaatajatest töötab
Heal järjel
Üle poole vaatajate sissetulek pereliikme kohta on üle 400 €

Kanal 12 vaatajate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Vaatajate vanuseline jaotus (‘000)

*sissetulek leibkonnaliikme kohta

Reklaamihinnakiri

Telereklaami planeerimiseks kasutatakse kahte võimalust: TVR ja RBS. TVR kampaania annab kliendile võimaluse valida ise sobivamad kanalid ja saated välja. RBS kampaania planeerime meie, lähtudes kliendi etteantud lähteandmetest, kasutades selleks kõiki meie kanaleid.
Telereklaami sekundi hinna arvutus baseerub iga konkreetse reklaamploki 15 minuti keskmisel vaatajaarvul, mis arvutatakse ümber GRP-ks või TRP-ks.

Ajatsoon Eetriaeg GRP/TRP
sekundihind
Prime Time18.00–23.5910 €
Off Prime Time00.00–17.596 €

Lõpliku sekundi hinna arvutamiseks tuleb GRP/TRP sekundi hind korrutada kõigi planeerimisel kasutatavate indeksitega.

Klipi pikkusIndeks
4″–9″1,55
10″–14″1,4
15″–19″1,3
20″–24″1,2
25″–29″1,1
30″+1

Sihtrühma indeks

SihtrühmRBSTVR
Kõik 4+0,901,05
Kõik 18–490,901,00
Kõik 18+0,80
Kõik 25–540,95
Ostuotsusetegija 0,75
Naine 18–490,90
Naine 18–590,84
Naine 25–540,85
Mees 18–491,200,90
Mees 18–591,15
Mees 25–541,15

Hooaja indeks

KuuIndeks
Jaanuar1,10
Veebruar1,20
Märts1,20
Aprill1,30
Mai1,70
Juuni1,50
Juuli1,00
August1,00
September1,25
Oktoober1,35
November1,35
Detsember1,35

TVR planeeringul lisanduvad indeksid

Kasutatavad kanalidIndeks
1 kanal1,05
2 kanalit1,03
3 kanalit1,02
4 kanalit1
5 ja rohkem kanalit ilma kanaliteta K2, K12, K11 ja MyHits*1
K2, K11, K12 , MyHits + 1 kanal0,98
K2, K11, K12 , MyHits + 2 kanalit 0,97
K2, K11, K12 , MyHits + 3 kanalit 0,96
K2, K11, K12 , MyHits + 4 kanalit 0,95
K2, K11, K12 , MyHits + 5 kanalit 0,94

Kanalite TRP osakaal peab olema vastavuses vaatajaosakaaluga.
Indeks rakendub vaid juhul, kui kõigi kanalite puhul kasutatakse sama sihtrühma.
*5 ja enama kanali puhul rakendub soodusindeks vaid juhul, kui on kaasatud Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits. Muul juhul kehtib 5 ja enama kanali puhul indeks 1.

Klipi positsioonIndeks
Esimene1,40
Teine1,35
Viimane1,3
Järgnev1,25
Kolmas1,05

Lisatingimused

 1. Ennustatud reitingud on määratud igakuises saatevõrgus.
 2. Valitud saadetele lisatakse saatevõrgus täiendav koefitsient 1,2.
 3. 1 min reitingute ostmisel lisandub baashinnale indeks 1,15.
 4. Reaalsete reitingute ostmisel lisandub baashinnale indeks 1,1.
 5. Eripositsioneeringuga reklaamide puhul arvestatakse minimaalselt 15 sek klipi pikkusega.
 6. Reklaamploki sees kahe klipi omavahelise asetuse jälgimisel lisandub koefitsient 1,1 mõlemale klipile.
 7. Kahe erineva reklaamikliendi esitlemisel samas klipis lisandub tellija hinnale indeks 1,2.
 8. Alates 1.01.2019 arvestatakse eetrikordade reaalsete väärtuste arvutamisel reitingud, mis Kantar Emor mõõtmistulemuste alusel jäävad Kanal 2 puhul vahemikku 0–0,09, võrdseks 0,1-ga ning kõikide teiste kanalite puhul reitingud, mis jäävad vahemikku 0–0,01, võrdseks 0,02-ga. Vastavalt lisandunud väärtus moodustab edastustasu. Edastustasu arvestatakse automaatselt eetrikorra tegeliku reitingu ja rahalise väärtuse hulka ning seda eraldi välja ei kuvata. Kampaaniate kompensatsiooniväärtuste arvutamisel võetakse alati aluseks kampaaniate mahud koos edastustasudega.
 9. Kanalite kasutuse indeks TVR kampaaniate puhul ning RBS-i indeks kehtib ainult ettemääratud kanalitevaheliste osakaalude korral. Etteantud kanalitevahelisi osakaalusid tellimuses muutes lisandub igale eetrikorrale täiendav hinnaindeks 1,05. Määratud kanali osakaalu on Kanal 2 puhul võimalik suurendada maksimaalselt 8 protsendi võrra ning teiste kanalite puhul langetada maksimaalselt 2 protsendi võrra. Ühegi muudetud osakaaluga kanali osakaal ei tohi moodustada alla 2% tellimusest.

VeebiTV hinnad ja võimalused

Erilahendused

ToodeKirjeldus
Channel IDMaksimaalne pikkus 7″
SaatekavaMaksimaalne pikkus 12″
Saatekava kolmikMaksimaalne pikkus 27″
PromobugPrime Time 30-60 min
TiitriribaMaksimaalne pikkus 8″
KüljeribaMaksimaalne pikkus 8″
LõputiitridPT osakaal 100%

Sponsorlus

Sponsorteadete all mõeldakse reklaamimahu hulgast väljaarvatavat teavet sponsori isiku ja tema kaubamärkide kohta. Kui sponsorteade sisaldab reklaami tunnuseid ( allpool toodud piiranguid), võidakse see teade kvalifitseerida reklaamina koos kõigi sellest tulenevate nõudmistega ning piirangutega reklaamile.

SPONSORTEADE PEAB : 

 • sisaldama spondeerija nime, kaubamärki, logo, toodet või muud sümbolit;
 • olema vaataja teavitamine sponsori olemasolust saate toetamisel, see on sponsorteate esmane eesmärk;
 • olema neutraalne ja sisaldama viidet saate toetamise kohta kas verbaalsel või tiitrite kujul.

SPONSORTEADE EI TOHI:

 • sisaldada nn call to action’it, st näiteks teavet müügikohtade, hindade, kampaaniate jms kohta;
 • sisaldada toote omaduste kirjeldust ning selgitusi ja hinnanguid toote kohta;
 • alkohoolsete jookide puhul sponsorteatena käsitleda kaubamärke, mis sõnas ja/või pildis viitavad alkohoolsele joogile;
 • olla pikem kui 15 sekundit  (saate alguses ja lõpus);
 • olla reklaamipauside ümber pikem kui 5 sekundit.

Võtke meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse

Tellimistingimused

Tehnilised tingimused

Üldised tingimused

 1. 25 kaadrit sekundis, ülerealaotus, HD formaadis 1920 x 1080 50i.
 2. Kompressiooni kohta erinõudeid ei ole (kvaliteet peab olema piisav kliendile ja vaatajale).
 3. Kiirendamaks üleslaadimist serverisse tuleks eelistada efektiivsemaid standardeid nagu mpeg2, mpeg4, divx, xvid.

Klippide üleslaadimine

 1. Klipi nimi ja pikkus peavad olema selgelt välja toodud ning klipi nimi peab ühtima tellimusel oleva nimega!
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.kanal2.ee
  • Kasutaja: k2_anonymous
  • Parool: 4nonk2
  • Kaust: Reklaamid Kanal 2-le
 3. Otselink serverisse:  ftp://k2_anonymous:4nonk2@ftp.kanal2.ee/REKLAAMID%20Kanal2le/
 4. Klipid kustutatakse pärast nende allalaadimist.

Detailsed tehnilised tingimused

 1. HD
  • Video
   • Format : MPEG Video
   • Commercial name : XDCAM HD422
   • Format version : Version 2
   • Format profile : 4:2:2@Highv
   • Format settings, BVOP : Yes
   • Format settings, Matrix : Custom
   • Format settings, GOP : M=3, N=12
   • Format_Settings_Wrapping : Frame
   • Bit rate : 50.0 Mbps
   • Width : 1 920 pixels
   • Height : 1 080 pixels
   • Display aspect ratio : 16:9
   • Frame rate : 25.000 fps
   • Standard : Component
   • Color space : YUV
   • Chroma subsampling : 4:2:2
   • Bit depth : 8 bits
   • Scan type : Interlaced
   • Scan order : Top Field First
  • Audio #1 FullMixL
   • Format : PCM
   • Format settings, Endianness : Little
   • Format_Settings_Wrapping : Frame (AES)
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 1 152 Kbps
   • Channel(s) : 1 channel
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Bit depth : 24 bits
  • Audio #2 FullMixR
   • Format : PCM
   • Format settings, Endianness : Little
   • Format_Settings_Wrapping : Frame (AES)
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 1 152 Kbps
   • Channel(s) : 1 channel
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Bit depth : 24 bits
 2. SD
  • Video
   • Format : MPEG Video
   • Format version : Version 2
   • Format profile : 4:2:2@High
   • Format settings, GOP : M=3, N=12
   • Bit rate mode : constant
   • Bit rate : 15.0 Mbps
   • Width : 720 pixels
   • Height : 576 pixels
   • Display aspect ratio : 16:9
   • Frame rate : 25.000 fps
   • Standard : PAL
   • Color space : YUV
   • Chroma subsampling : 4:2:2
   • Bit depth : 8 bits
   • Scan type : Interlaced
   • Scan order : Bottom Field First
  • Audio, FullMixStereo
   • ID : 192 (0xC0)
   • Format : MPEG Audio
   • Format version : Version 1
   • Format profile : Layer 2
   • Bit rate mode : Constant
   • Bit rate : 192 Kbps
   • Channel(s) : 2 channels
   • Sampling rate : 48.0 KHz
   • Compression mode : Lossy

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri