MyHits

Raadio MyHits on AS Postimees Grupi raadiopere kõige noorem liige ja suunatud trenditeadlikumale  publikule, kelle jaoks on oluline, et nende lemmikraadio on kättesaadav kõigis tänapäevastes kanalites ning kelle jaoks muusika on lahutamatu osa igapäevast. Heatujulise hommikuprogrammi, maailmatasemel eetriproduktsiooni, spetsiaalselt toodetud uudiste ning huvitavate erisaadetega pakub MyHits uut kvaliteeti Eesti noorele. MyHits ei ole ainult raadio, MyHits on elustiil – #1 hit music station in Estonia! 
MyHitsi kaudu jõuate nädalaste kampaaniatega 161 000 kuulajani ja sotsiaalmeedia lisakampaaniate kaudu jõuate 48 300 jälgijani. Meie hommikut juhivad karismaatilised Indrek Vaheoja ja Jüri Pootsman, kes äratavad meid energiliselt ja naerutavalt igal hommikul.
MyHitsi kuulajaist on 47% mehi ja 52% naisi. Vanuseliselt kuulab meid kõige enam sihtgrupp vanuses 25–49, mis moodustab meie kuulajatest lausa 61%.
MyHits kõlab ka igas Circle-K  jaama, kuna meie kuulaja ongi just see trendikas ja liikuv tarbija.

Meediakaart

25–54-aastane
Kuus kuulajat kümnest on selles vanusevahemikus.
Linnaelanik
Kuus kuulajat kümnest elab linnas.
Tööturul aktiivne
Seitse kuulajat kümnest töötab.
Heal järjel
Üle poolel kuulajatel on kuusissetulek pereliikme kohta üle 800 €.

Raadio MyHits kuulajate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Vaatajate vanuseline jaotus (‘000)

Reklaamihinnakiri

Ajatsoonid

A+ aegA-aegB-aegÖÖ-aeg
Äripäevad
7.00–11.00
16.00–18.30
Äripäevad
11.00–16.00
Puhkepäevad
8.00–16.30
Äripäevad
18.30–21.00
Puhkepäevad
16.00–21.00
Äripäevad
21.00–7.00
AjatsoonEetriaeg
A+ aeg Äripäevad
7.00–11.00; 16.00–18.30
A-aeg Äripäevad 11.00–16.00
Puhkepäevad 8.00–16.30
B-aeg Äripäevad 18.30–21.00
Puhkepäevad 16.00–21.00
ÖÖ-aeg Äripäevad 21.00–7.00

Esitluskordade hinnad

Ajatsoon10″15″20″25”30″45″
A+25 €32€35 €39 €42 €46 €
A22 € 29 € 32€ 35 € 38 € 42 €
B 15 € 20 € 22 € 24 €26 € 29 €
ÖÖ4 € 5 € 6 € 7 € 7 € 8 €

Lisainfo

 1. Anname eetrisse ainult salvestatud reklaame.
  Reklaamid edastame 30 minuti täpsusega.
 2. Reklaami valmistamiseks ja eetrisse andmiseks tuleb eelnevalt sõlmida leping.
 3. Klipi pikkuse arvestamine (üle 45″ kehtib kokkuleppehind)
 4. MyHits raadios edastame reklaame kaks korda tunnis.
 5. Reklaami planeerimise minimaalne ajavahemik on 2 tundi.
 6. Reklaam fikseeritud reklaamiplokis – hinnalisa 10%.
 7. Kindel positsioon reklaamiplokis – hinnalisa 10%

Reklaampaketid ja eritooted

Paketi nimiKirjeldusHind
Pakett 3020″ reklaamiklipid on eetris 30 korda nädalas, maksimaalselt 7 korda päevas. Kuni 45% esitlustest prime time’il ehk ajatsoonis A+.619 €
Pakett 5020″ reklaamklipid on eetris 50 korda nädalas, maksimaalselt 7 korda päevas. Kuni 45% esitlustest prime time’il ehk ajatsoonis A+.1030 €
Hommiku sponsorlus* E–R 6.00–10.00
60 kõlli ja 63 reklaamklippi nädalas
1400 €
Hommikumäng*E–N 6.00–10.00
30 eelreklaami ja 35 reklaamklippi nädalas
1519 €
Ilmateade*E-R 6.50–23.50
L–P 7.50–23.00 täistundidel
150 kõlli ja 70 klippi nädalas
1683 €

*Reklaampaketid on 20″ klipi hinnastusega ja ei sisalda tavaklipi tootmist.

Raadiomängud ja sisuturundus

Raadioeetris saab korraldada toote või teenusega seonduvaid raadiomänge, loosimisi ja sisuturundust. Mängu ülesehituse, auhinnad ja sisuturunduslahenduse kinnitab raadiojaam hiljemalt kuu enne kampaania algust. Hind sõltub projekti keerukusest ja sobivusest raadiojaama formaadiga.
Raadiomängud

Reklaamklipi teostuse hinnad

SisuHind
Reklaamteate salvestaminealates 64 €
Kliendi muusikataustale teksti salvestaminealates 77 €
Muusikaga kujudatud reklaamalates 129 €
Kiirtöö (tööpäeva jooksul)lisa 50%
Muud eritellimusedkokkuleppel
Klipi muutminealates 32 €

Saada teade

Reklaami tellimise ja tühistamise tingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest Postimees Grupp ASile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija Postimees Grupp ASile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama Postimees Grupp ASile.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. Reklaam ei tohi olla eksitav. Postimees Grupp AS ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad Postimees Grupp ASi ärihuve. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
 7. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
 8. Tellimust esitades kinnitan, et olen Postimees Grupp ASi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Tehnilised tingimused

 1. Audioklippide formaadid:
  • .mp3 320 kbps CBR, 16 bit, 44,1 kHz
  • .wav 1411 kbps, 16 bit, 44,1 kHz (CD-formaat)
 2. Klipi maksimaalne digitaalne helinivoo lubatud vahemik on -1 dB kuni -6 dB.
 3. Heli peab olema kompresseeritud 10 dB sisse.
 4. Tekst peab olema arusaadav ja selge ning vähemalt 6 dB helitaustast valjem.
 5. Valmis reklaamklipid saata e-posti aadressile raadioreklaamitoimetaja@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri