Online tehnilised tingimused

Üldised tingimused

 1. Postimees aktsepteerib ainult HTTPSi kujul bännereid, tracking-piksleid ja serveerimis-scripte
 2. AdManager suudab algoritmiliselt eelistada iga kampaania jaoks paremini toimivaid keskkondi, asetusi, mõõtusid ja kujundusi.
 3. Postimees kasutab reklaamide serveerimiseks maailma tunnustatuimat reklaamiserverit Google AdManager 360.
 4. Postimees kasutab ja aktsepteerib neljas vormingus reklaame:
  • Pildifail (.jpg, .png, .gif)
  • Videofail (.mp4)
  • HTML: Kõik HTMLi bänneri osad ja kasutatavad library’d peavad töötama läbi HTTPSi ühenduse (https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432)
  • Serveerimis-script: Serveerimis-script’id peavad kõik töötama HTTPSi kujul
 5. NB! Flash-formaadis reklaamid on ebasoovitavad, kuna veebilehitsejatest (Chrome ja Firefox) tulenevalt ei näe pooled kasutajad Flash-reklaame korrektselt!
 6. Reklaamid ei tohi matkida uudist ja Postimehe väljanägemist.
 7. Reklaamide saatmisel on vaja kõik failid lisada .zip- konteinerisse ning edastada see kokku pakitult.
 8. Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL-aadressid, millele reklaamid viitama peavad. Postimees ei kasuta URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL-aadressid sisaldada täpitähti.
 9. Unikaalsus, kellaaja, nädalapäeva, rubriigi piirangu või sihtimise puhul tekkivad mahupuudujäägid kompenseerib Postimees puudujäänud osa ulatuses esimesel võimalusel.
 10. Lisaks Postimehe kehtestatud nõuetele peavad kõik reklaamid vastama Eesti Vabariigi seadustele (sh reklaamiseadusele).

Mobiil

 1. Mobiilis saab serveerida järgnevaid formaate: JPG, PNG, GIF, HTML, script, video (mp4)
 2. HTMLi või script’i serveerides palume teha bänner responsiveSelleks tuleb width ja  height parameetrid seadistada 100%-le.

Pildifail bänner

 1. Pildifail peab olema .jpg-, .png- või .gif-vormingus.
 2. Pildifaili maksimaalne lubatud maht on 100 kb.

Bännerite saatmine

 1. Reklaamide saatmisel on vaja kõik failid lisada .zip konteinerisse ning edastada see kokku pakitult. Õpetuse leiab siit – https://www.youtube.com/watch?v=hvIlEkxJPrU
 2. Lisaks failidele tuleb kaasa saata ka URL ehk maandumislehe aadressid, millele reklaamid viitama peavad.
 3. Postimees ei kasuta URL-aadresse, millel reklaamiserver tuvastab viiruslikke või kasutajatele potentsiaalselt kahjulikke tunnuseid. Samuti ei tohi URL- aadressid sisaldada täpitähti.
 4. Vastavad failid ja URLid palume saata otse oma veebimüügi haldurile.

Heli

 1. Helifail peab olema .mp3-vormingus.
 2. Maksimaalne lubatud maht on 2 MB.

Video

 1. Videofail peab olema .mp4/h264 või .flv vormingus Soovitatav resolutsioon 720p/2500kbps – 4000kbps.
 2. Videofaili maksimaalne lubatud kaal on 4 MB.
 3. Videoreklaamide esitamine reklaampindadel käib läbi HTML-konteineri, millel on nupud (play/paus ja mute) ning vaikimisi sätted on:
  • Heli välja lülitatud.
  • Automaatne alustus sisse lülitatud.
  • Automaatne kordus sisse lülitatud.
 4. Videoreklaamide pre-, mid- või post-roll’ina esitamisel tekib kasutajal võimalus reklaami vaatamine vahele jätta pärast 12 sekundit.
 5. Videofaili metadata peab asuma faili alguses.

HTML

 1. HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTMLi, CSSi ja JavaScripti funktsioone.
 2. HTML-reklaami maksimaalne lubatud maht on 150 kb. HTMLi mahtu mõõdame network traffic’u järgi.
 3. Reklaam ei tohi kaasata pilte, JSi, CSSi ega muid faile väljaspoolt Postimehele saadetud .zip-konteinerit (v.a Google’i ja Adobe’i CDNid).
 4. Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid olema sprite’itud ühest failist.
 5. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.
 6. HTML-reklaam peab sisaldama clickTAGi. Selle paigaldamiseks on kaks sammu:
  • Kopeeri järgnev kood <head></head> TAGide vahele.
   <script>
   function getQueryStringValue (key) {
   return decodeURIComponent(window.location.search.replace(new RegExp("^(?:.*[&\\?]" + 
   encodeURIComponent(key).replace(/[\.\+\*]/g, "\\$&") + "(?:\\=([^&]*))?)?.*$", "i"), "$1"));
   }
   window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
   </script>
  • Lisa klickTAG <body> TAGile, et see näeks välja:
   <body onclick="window.open(window.clickTAG); return false;">
 7. Mitme eri clickTAGi korral kasutada:
  window.clickTAG = getQueryStringValue("clickTAG");
  window.clickTAG1 = getQueryStringValue("clickTAG1");
  window.clickTAG2 = getQueryStringValue("clickTAG2");
 8. HTML-reklaami korrektseks kuvamiseks lisa CSSi reeglid:
  <style>
   html, body
   { padding: 0; margin: 0; }
  img { border: none; }
   </style>
 9. Tracking-pikslid võib lisada HTML-reklaamide sisse. Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking-pikslid käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda.
 10. HTML-reklaam võiks soovituslikult olla responsive. Selleks tuleks width ja height parameetrid seadistada 100%-le.
 11. Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Sisuturundus

Sisuturunduse teksti võib klient kirjutada ise, kuid soovitame kasutada meie  pakutavat teenust, kus meie copy-writer teeb teksti. Sisuturunduse looks on vaja:
 1. Algset teksti sisendit
 2. Pildimaterjale
 3. Vajadusel maandumislehe lingid, millele saab tekstis viidata

Serveerimis-scprit ja kolmandad osapooled

 1. Serveerimis-script’iga esitatud reklaamid peavad alluma kõigile eelpool väljatoodud reeglitele.
 2. AS Postimees Grupp ei vastuta kolmandate osapoolte tehtud sisuliste või tehniliste vigade eest.
 3. AS Postimees Grupp garanteerib näitamiste mahu täitmise Google AdManager 360 järgi. Näitamiste statistika erisused kolmandate osapoolte mõõdikuid kasutades on tehnilistel põhjustel tavapärased.

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri