Pärnu Postimees

Pärnu Postimees on kohalik ajaleht aastast 1857, mis ühtlasi on Eestimaa esimene eestikeelne perioodika, mille asutajaks oli Johann Voldemar Jannsen. Tänaseks ilmub Pärnu Postimees iga nädal teisipäevast laupäevani, tiraažiga 11 300 eksemplari.
Kohaliku uudisteankru peatoimetaja on Siiri Erala.
Pärnu Postimehe lugejaid trükiversioonil on 38 800, olles ühtlasi kohaliku Pärnumaa elanike seas esimine lugemiseelistus.
Väljaanne on hea võimalus jõuda oma reklaami või teatega kohaliku sihtgrupini läbi usaldusväärse kanali, millel on kohalike seas oluline roll ja kõlapind.
Pärnumaa rahvaarv on 85 938, mille moodustab maakonnakeskus Pärnu linn ja 6 valda.
Teie organisatsiooni esiletoomiseks on Pärnu Postimehes erinevaid reklaamilahendusi, milles oskavad nõu anda meie reklaamikonsultandid.
Reklaami tellimisel pakume kliendile reklaamidisaini ja keelekorrektuuride teenust. 

Meediakaart

25-54 aastane
Pea pooled lugejatest on selles vanusevahemikus
Linnaelanik
Kaheksa lugejat kümnest elab linnas
Tööturul aktiivne
Seitse lugejat kümnest töötab
Heal järjel
Pea poolte lugejate sissetulek pereliikme kohta on üle 800€

Pärnu Postimehe lugejate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Lugejate vanuseline jaotus (‘000)

*sissetulek pereliikme kohta

Andmed pärinevad Faktum ja Ariko lugejauuringust I poolaasta 2019.

Reklaamide hinnakiri

Ilmub: T, K, N, R, L
Formaat: A3, täisvärviline
Maht: 12–20 lk
Trükiarv: 12 000

Hindadele lisandub käibemaks

Veebipõhise iseteeninduskeskkonna kuulutus.ajaleht.ee kaudu saab avaldada reakuulutusi, surmateateid, kaastunde- ja tänuavaldusi ning õnnitlusi.

ESIKAAS – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×303
2000€
1/2 lk
289×191
1405€
1/3 lk
289×142
1100€
1/4 lk
191×142
289×93
720€
1/6 lk
191×93
436€
1/8 lk
289×45
320€
1/12 lk
191×45
225€
1/24 lk
40×93
155€
1/48 lk
40×48
85€

LK 2 ja 3 koos – Laius x kõrgus, mm

1/3 lk
600×141
1473€
1/4 lk
600×93
999€
1/8 lk
600×45
470€

LK 2 – Laius x kõrgus, mm

1/3 lk
289×142
695€
1/4 lk
289×93
470€
1/8 lk
289×45
195€

LK 3 – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
1825€
1/2 lk
289×191
999€
1/3 lk
289×142
695€
1/4 lk
191×142
289×93
93×288
470€
1/6 lk
93×191
191×93
274€
1/8 lk
93×142
289×45
142×93
195€
1/12 lk
93×93
191×45
130€
1/24 lk
ilm 81×82
93×45
85€

Muu tekstilehekülg – Laius x kõrgus, mm

A4
191×239
1020€
1/2 lk
289×191
142×386
880€
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
615€
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
415€
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
243€
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
175€
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
115€

Tagakaas– Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×360
289×344(L)
1680€
A4
191×239
1065€
1/2 lk
289×191
142×386
920€
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
640€
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
435€
1/6 lk
44×360
44×344(L)
253€
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
180€
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
120€

Vaba paigutus – Laius x kõrgus, mm

1/1 lk
289×386
289×400
1400€
A4
191×239
888€
1/2 lk
289×191
142×386
767€
1/3 lk
289×142
142×288
93×386
535€
1/4 lk
142×191
191×142
289×93
93×288
360€
1/6 lk
93×191
191×93
44×386
211€
1/8 lk
93×142
289×45
44×288
142×93
150€
1/12 lk
93×93
191×45
44×191
99€
1/24 lk
93×45
44×93
50€
1/48 lk
44×45
25€

Memoflag

Memoflag on reklaami erilahendus, mis trükitakse kriitpaberile kokkumurtud voldikuna ja lisatakse silikonliimiga väljaande ümber nii, et esiosa jääb väljaande esikaanele.
Memoflag on kergesti eemaldatav ja on seetõttu hea võimalus kasutada info edastamiseks, mida lugeja võiks soovida omale säilitada.
Erilahenduse maksumus on koos trüki ja kujundusteenusega.
Memoflagi saab tellida kogu tiraazile lisamisel ja soovikorral on võimalik täiendava tasu eest tellida memoflagi ületrükk, mida klient saab omale meelepärastes jaotuspunktides lisaks levitada
Memoflagi maksumus on 1118 EUR + km.
Hinnad kehtivad standardsele memoflagile. 8 lk memoflagi hind erikokkuleppel

 1. Esimese ja tagumise külje laiuse vahe peab olema 30 mm  Paber: 170 g gloss
 2. Liimimine: liimitäpiga ajalehe külge, liimitäpp jääb u 1 cm kaugusele seljavoldist
 3. Kaugus lehe servast: alumisest servast 0,75–2 cm
 4. Värvilisus: 4 + 4
 5. Töö tähtaeg: 10 tööpäeva
 6. Maht: 4 lehekülge
 7. Formaat: kõrgus 105 mm; laius esimesel küljel 130 mm; laius tagumisel küljel 160 mm

Inserdid

Masinaga lisatav* kaaluga kuni 40g – 0,1€+km.
Käsitsi lisatav ja/või raskem, kui 40g – hind kokkuleppel.
NB! Insert lisatakse väljaandele, mille lehekülgede arv on vähemalt 12.

*Nõudmised vahelehtedele, mida saab lisada masinaga:

 1. Formaat: A5–A3 2–16 lk (max 40 g)
 2. Materjalide minimaalne mõõt 148 x 210 mm, maksimaalne mõõt 315 x 420 mm
 3. Voltimise ehk 4 lk mahu korral peab liide olema kokku volditud pikemat külge pidi
 4. Liitel ei tohi olla väljastantsitud osi
 5. Liitel ei tohi olla perforatsioone

Paberi tihedus:

 • 2 lk A5/A4/A3 alates 130 g/m²
 • 4 lk A5–A3 61–150 g/m²
 • 8 lk A5–A3 45–75 g/m²
 • 16 lk A5–A3 45–75 g/m²
 1. Vahelehed peavad olema kõik ühes formaadis ja lahtiselt alusel
 2. Vahelehed peavad olema pakis kõik ühtpidi seljaga
 3. A3 liite paki kõrgus 5–7 cm
 4. A4 liite paki kõrgus 6–8 cm
 5. A5 liite paki kõrgus 6–10 cm Materjalid peavad olema Kroonpressi trükikojas  (Tähe 133, Tartu) 2 tööpäeva enne ilmumist

Kuulutuste hinnakiri

Veebipõhise iseteeninduskeskkonna kuulutus.ajaleht.ee kaudu saab avaldada reakuulutusi, surmateateid, kaastunde- ja tänuavaldusi ning õnnitlusi.

Kuulutuste hinnad koos käibemaksuga
Tähemärgiks loetakse ka sõnavahed

KuulutusedÜhe tähemärgi hind
Rubriigid: kinnisvara, sõidukid, teenus, töö, koolitus, metsamaterjal, loomad, müük, ost, tutvus, põllundus, muud, teade0,08 €
Leitud, kaotatud, ära anda 0,02 €
Kasutatud asjad 0,02 €, Foto lisamine 3,2 €
Lisaks LOGO 6,4 €
Lisaks FOTO 6,4 €
Mustvalge raamigaTopelt
Värvilise raamigaKolmekordne
LeinakuulutusedFirmaEraisik
Väike surmateade 44×25 mm13 €6 €
Surmateade 44×53 mm 20 €13 €
Suur surmateade 93×53 mm 40 €25 €
Väike kaastunne 44×25 mm 30 €23 €
Kaastunne 44×53 mm 48 €38 €
Suur kaastunne 93×53 mm 60 €48 €
Väike mälestus 44×25 mm 30 €23 €
Mälestus 44×53 mm 48 €38 €
Suur mälestus 93×53 mm 60 €48 €
Nekroloog75 €75 €
Tänuavaldus*0,08 €0,08 €

*tähemärgi hinnaga, raamis tänuavaldusel on hind kahekordne, värvilise raamiga kolmekordne

ÕnnitlusedFirmaEraisik
Väike õnnitlus 44×45 mm 20 €13 €
Õnnitlus 44×93 mm32 €25 €
Suur õnnitlus 93×93 mm 40 €32 €

Saada teade

Tellimistingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest ASle Postimees Grupp taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, on ASl Postimees Grupp õigus tellijalt saada tasu 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub reklaamifailid saatma 2 tööpäeva enne ilmumist ning erilahenduste / eriprojektide puhul tähtajad lepitakse kokku reklaamikonsultandiga.
 5. Tellija on kohustatud kontrollima, et tema poolt avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele, ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama ASle Postimees Grupp.
 6. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele, segavad oluliselt avaldatava sisu (artiklid, fotod, muud teenused) tarbimist või matkivad ASi Postimees Grupp väljaannete kujundust ning uudiste pealkirjade esitusviisi. Reklaam ei tohi olla eksitav.
 7. AS Postimees Grupp ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad ASi Postimees Grupp ärihuve.
 8. AS Postimees Grupp jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks.

Kuulutused

 1. Enne kella 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes
 2. Pärast kella 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises ajalehes
 3. Kaastundeavaldus ja tänukuulutus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel
 4. Surmateade ilmub eelisjärjekorra alusel võimaluse korral järgmise päeva ajalehes
 5. Mälestuskuulutus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12
 6. Õnnitlus ilmub soovitud päeval tingimusel, et järgmise päeva ajalehte soovitud tellimus ei ole esitatud pärast kella 12.

Tehnilised tingimused

Nõudmised valmisreklaami failidele

 1. F/x-1a:2003 separeetimata kujul (composite).
 2. Igas saadetud failis peab sisalduma ainult  üks lehekülg.
 3. PDF-failides ei tohi olla mis tahes trükitehnilist markeeringut – trüki kontrollskaalasid, värvide nimetusi, kokkutrükimärke (registration marks) ega lõikemärke (crop marks). Dokument peab olema täpselt reklaamimõõdus, st lehekülg reklaami all peab olema sama suur kui reklaamimõõt.
 4. Reklaamid, millele on nõutud lõikevaru e bleed, peavad sisaldama kõigil külgedel lõikevaru 5 mm. Näiteks reklaam, millel on nõutud mõõt 220×290 mm + bleed peab olema täpselt 230×300 mm ja ei tohi sisaldada lõikemärke ning trükitehnilisi markeeringuid.
 5. Failides sisalduvate piltide resolutsioon (tihedus) peab olema ajalehepaberil 170 dpi, kriitpaberil 220 dpi.
 6. Kõik valmiskujunduses kasutatud värvipildid ja värvitoonid peavad olema CMYK-kujul (mitte RGB, Lab või Pantone). Samuti peavad kõik kasutatud spot-värvid olema konverteeritud CMYK-formaati.
 7. Kujundamisel tuleb vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Värvilistes tekstides ja objektides kasutatavate protsessvärvide protsentuaalne summa ei tohi ületada ajalehepaberil 240% ja kriitpaberil 300%. Pildimaterjali värvilahutuse tegemiseks kasutada vastava paberi värviprofiili (ICC profile), mis on saadaval Kroonpressi koduleheküljel (www.kroonpress.eu/profiilid) elektroonilisel kujul.
 8. Ajalehepaberile – ISOnewspaper26v4
 9. Kriitpaberile – ISO coated v2 300
 10. Ajalehetrüki ISO standard lubab teatud piires möödatrükki. Kui on täidetud ajalehetrükiks vajalikud tehnilised tingimused, siis ei ole möödatrükk nähtav. See muutubki silmatorkavaks siis, kui on eksitud tehniliste tingimuste nõuetes.
 11. Vältida tuleb 8 punkti või väiksemat teksti suurust ja tähejoone paksust mitte vähem kui  0,3 mm,  valgete kirjade kasutamist (knockout) värvilistes objektides. Kursiivis või seriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti.
 12. Saadetud faili nimi peab sisaldama viidet reklaamisisule ja/või kampaaniale, väljaannet kus ta ilmub ja kindlasti esimest ilmumiskuupäeva. Näiteks: Silberauto_Colt_PPM_1903.pdf, Pharma_jamsijuur_SAK_0206.pdf
Täiendavat infot saab trükikoja veebilehelt: www.kroonpress.eu/ajaleht

Reklaammaterjal

 1. Elektrooniliseks reklaammaterjaliks loetakse järgmistes programmides esitatud reklaammaterjale (NB! Logod, vapid, sümbolid ja muud graafilised kujunduselemendid peavad olema vektorgraafikas): CorelDraw kuni versioonini X3 (*.cdr) Adobe Illustrator kuni versioonini CC (*.ai), (*.eps), (*.pdf)
 2. Tekstimaterjalid peavad olema esitatud tekstina ja võivad olla enimkasutatud tekstitöötlusprogrammide formaatides (Word, Excel, Wordpad, Notepad ja/või lihtsalt kopeeritav tekst e-kirjaga). Tekstmaterjalid ei tohi olla saadetud faksiga või e-kirja manuses pildina. Reklaamides kasutatavad pildid peavad olema vastavalt trükitavale suurusele piisava resolutsiooniga ja saadetud eraldi failidena CMYK- või RGB-värviruumis. Pildid ei tohi olla saadetud Wordi, Exceli, PowerPointi või mõne muu tekstitöötlusprogrammi failidega, sobivad formaadid on TIFF ja JPEG.

Failide üleslaadimine

 1. Faili nimi peab sisaldama viidet reklaami sisule, tootele kus ta ilmub ja ilmumiskuupäeva
 2. Failid tuleb laadida serverisse:
  • Server: ftp.postimees.ee
  • Kasutaja: pmreklaam
  • Parool: PM.r3klaam
 3. Otselink serverisse:  http://ftp.postimees.ee/

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri