Raadio Elmar

Raadio Elmar on unikaalne nähtus nii Eesti kui kogu maailma meediamaastikul, olles ainuke raadiojaam, mille eetris kõlavad vaid Eesti artistide esitatud laulud ning valdav osa neist ka eesti keeles. See teebki meist ühe  populaarseima ja nädalavahetuse kuulatuima raadiojaama Eestis.
Turunda Elmaris, kui soovid jõuda 215 000 kuulajani nädalas. Elmari kuulajate seas on võrdselt nii naisi kui ka mehi. Kõige enam kuulab Elmarit sihtgrupp vanuses 35–59.
Raadiouuringutes on välja selgitatud ka see, kui kaua veedab kuulaja aega konkreetse raadiojaamaga – Elmarit kuulatakse kogu Eesti kommertsraadiotest nädalas ajaliselt kõige enam.

Meediakaart

25–54-aastane
Pea pooled kuulajatest on selles vanusevahemikus.
Linnaelanik
Üle poole kuulajatest elab linnas.
Tööturul aktiivne
Pea seitse kuulajat kümnest töötab.
Heal järjel
Üheksal kuulajal kümnest on sissetulek pereliikme kohta üle 400 €

Raadio Elmar kuulajate sotsiaalne staatus

Elukoht

Tööhõive

Sissetulek*

Haridus

Vaatajate vanuseline jaotus (‘000)

Reklaamihinnakiri

Ajatsoonid

A+ aegA-aegB-aegÖÖ-aeg
Äripäevad
7.00–11.00
16.00–18.30
Äripäevad
11.00–16.00
Puhkepäevad
8.00–16.30
Äripäevad
18.30–21.00
Puhkepäevad
16.00–21.00
Äripäevad
21.00–7.00
AjatsoonEetriaeg
A+ aeg Äripäevad
7.00–11.00; 16.00–18.30
A-aeg Äripäevad 11.00–16.00
Puhkepäevad 8.00–16.30
B-aeg Äripäevad 18.30–21.00
Puhkepäevad 16.00–21.00
ÖÖ-aeg Äripäevad 21.00–07.00

Esitluskordade hinnad

Ajatsoon10″15″20″25″30″45″
A+42 €54 €60 €66 € 72 €78 €
A 34 € 43 € 48 € 53 € 58€ 62 €
B 22 € 29 € 32 € 35 € 38 € 42 €
ÖÖ 7 € 9 € 10 € 11 €12 € 13 €

Lisainfo

 1. Anname eetrisse ainult salvestatud reklaame.
  Reklaamid edastame 30 minuti täpsusega.
 2. Reklaami valmistamiseks ja eetrisse andmiseks tuleb eelnevalt sõlmida leping.
 3. Klipi pikkuse arvestamine (üle 45″ kehtib kokkuleppehind)
 4. Raadios Elmar edastame reklaame 06.00-17.59 kolm korda tunnis ja 18.00-05.59 kaks korda tunnis.
 5. Reklaami planeerimise minimaalne ajavahemik on 2 tundi.
 6. Reklaam fikseeritud reklaamiplokis – hinnalisa 10%.
 7. Kindel positsioon reklaamiplokis – hinnalisa 10%
 8. Raadios Elmar rakendub perioodidel 01.05 kuni 31.07 ja 01.10 kuni 31.12 hooajaline hinnalisa 10% (A+ ja A-ajale ning mahupakettidele 30 ja 50).

Reklaampaketid ja eritooted

Paketi nimiKirjeldusHind
Pakett 3020″ reklaamiklipid on eetris 30 korda nädalas, maksimaalselt 7 korda päevas. Kuni 45% esitlustest prime time’il ehk ajatsoonis A+.931 €
Pakett 5020″ reklaamklipid on eetris 50 korda nädalas, maksimaalselt 7 korda päevas. Kuni 45% esitlustest prime time’il ehk ajatsoonis A+.1552 €
Hommiku sponsorlus* E–R 6.00–10.00
L–P 07.00–10.00
Eelreklaame 21x
Kõlle 52x Reklaamklippe 49x nädalas
1819 €
Hommikumäng*E–P 8.45–8.55
14 kõlli ja 49 klippi nädalas
1619 €
Ilmateade*E–R 6.00–22.00 täistundidel
E–R 6.30–18.30 pooltundidel
L–P 7.00–15.00 täistundidel
L–P 7.30–9.30 pooltundidel
L–P 12.30–14.30 pooltundidel
10 kõlli ja 85 klippi nädalas
2479 €
Liiklusliin ja infoE–R 7.30; 8.00; 13.45; 17.00
L–P 8.30; 9.00; 12.00
26 kõlli ja 42 klippi nädalas
1479 €
Täistund*E–R 6.00–19.00 täistundidel
L–P 7.00–15.00 täistundidel
88 kõlli ja 77 klippi nädalas
2329 €
Esimene ja viimane*8.00–18.002150 €

*Reklaampaketid on 20″ klipi hinnastusega ja ei sisalda tavaklipi tootmist.

Raadiomängud ja sisuturundus

Raadioeetris saab korraldada toote või teenusega seonduvaid raadiomänge, loosimisi ja sisuturundust. Mängu ülesehituse, auhinnad ja sisuturunduslahenduse kinnitab raadiojaam hiljemalt kuu enne kampaania algust. Hind sõltub projekti keerukusest ja sobivusest raadiojaama formaadiga.
Raadiomängud

Reklaamklipi teostuse hinnad

SisuHind
Reklaamteate salvestaminealates 64 €
Kliendi muusikataustale teksti salvestaminealates 77 €
Muusikaga kujudatud reklaamalates 129 €
Kiirtöö (tööpäeva jooksul)lisa 50%
Muud eritellimusedkokkuleppel
Klipi muutminealates 32 €

Saada teade

Reklaami tellimise ja tühistamise tingimused

 1. Reklaami avaldamise aluseks on tellija kirjalik kinnitus.
 2. Reklaamitellimust saab tühistada, teatades sellest Postimees Grupp ASile taasesitamist võimaldavas vormis 7 tööpäeva enne reklaami avaldamise algust.
 3. Kui reklaamitellimust soovitakse tühistada lühema etteteatamisega kui 7 tööpäeva enne reklaami avaldamist, kohustub tellija Postimees Grupp ASile tasuma 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
 4. Reklaami tellija kohustub saatma reklaamfailid 3 tööpäeva ning erilahenduste puhul 5 tööpäeva enne vastava reklaami ilmumist ja kontrollima, et tema avaldatavad reklaamid vastavad kehtivale seadusandlusele ning kinnitab tellimust esitades, et ebaseadusliku reklaami avaldamisega seotud kulud (sh trahvid) on reklaami tellija kohustatud hüvitama Postimees Grupp ASile.
 5. Kui reklaami teenuse osana edastatakse tellijale isikuandmeid või kui reklaami teenuse osana kogub tellija isikuandmeid, toimub isikuandmete töötlemine alati kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega, sh EL Isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 2016/6679 (IKÜM).
 6. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse tagasi lükata ja mitte avaldada reklaame, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega, ei vasta reklaamide avaldamise headele tavadele. Reklaam ei tohi olla eksitav. Postimees Grupp AS ei avalda reklaame, milles on kasutatud pornograafilisi või vägivalda propageerivaid kujunduselemente või mis kahjustavad Postimees Grupp ASi ärihuve. Postimees Grupp AS jätab endale õiguse keelduda reklaami avaldamisest ka muudel põhjustel, kui peab seda vajalikuks. Tellija vastutab avaldamiseks esitatud materjalidel nõutavate autori- ja muude õiguste olemasolu eest ning kannab ise eeltoodud õigustega seotud kulud.
 7. Maksetähtaja ületamisel lisandub arve summale 0,1% viivist päevas iga maksmisega viivituses oldud päeva eest.
 8. Tellimust esitades kinnitan, et olen Postimees Grupp ASi reklaamimüügi tingimustega tutvunud ja nõustun nendega.

Tehnilised tingimused

 1. Audioklippide formaadid:
  • .mp3 320 kbps CBR, 16 bit, 44,1 kHz
  • .wav 1411 kbps, 16 bit, 44,1 kHz (CD-formaat)
 2. Klipi maksimaalne digitaalne helinivoo lubatud vahemik on -1 dB kuni -6 dB.
 3. Heli peab olema kompresseeritud 10 dB sisse.
 4. Tekst peab olema arusaadav ja selge ning vähemalt 6 dB helitaustast valjem.
 5. Valmis reklaamklipid saata e-posti aadressile raadioreklaamitoimetaja@postimeesgrupp.ee

Postimehe trükireklaam

Telefon: (+372) 666 2445
reklaam@postimees.ee
Surmakuulutused
(372) 7390 397
kuulutus@postimees.ee

Maakonnalehed

Telefon: (+372) 515 7326
reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee

Veebireklaam

Telefon: (+372) 666 2230
veebireklaam@postimeesgrupp.ee

Telereklaam

Telefon: (+372) 519 15412
reklaam@kanal2.ee

Raadioreklaam

Telefon: (+372) 630 7008
raadioreklaam@postimeesgrupp.ee

AS POSTIMEES GRUPP

Aadress: Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Eesti
Telefon: (+372) 666 2350
postimeesgrupp@postimeesgrupp.ee
www.postimeesgrupp.ee

Jälgi meid

Facebook
Twitter
Instagram
Uudiskiri